top of page
Line

SIGHTIC 

Varumärkes- & kommunikationsstrategi för en användarfokuserad identitet

Line

OM PROJEKTET

Marknadsundersökning & Konkurrentanalys / Varumärkesstrategi / Kommunikationsstrategi / Varumärkesplattform / Copywriting

// Projekt

Med sin banbrytande mjukvara vill Sightic förändra sättet vi testar människor för farliga nivåer av substanser som alkohol och droger. Metoden är ett opartiskt, icke-påträngande sätt att testa individer i stor skala med hög noggrannhet. 

 

Nuvarande erbjudanden på marknaden tenderar att fokusera mycket på tekniken bakom lösningen och inte så mycket på användaren och dess upplevelse. Därför var målet tydligt, att positionera Sightics varumärke och erbjudande som något annat. Detta för att göra det minnesvärt, unikt och få en ökad acceptans för lösningen genom att uppnå höga nivåer av förtroende från slutanvändaren.

// Vad vi gjorde

Resultatet är en varumärkesstrategi utvecklad av Highway som fokuserar på fyra tydliga värderingar; säkerhet, innovation, integritet och transparens. Alla dessa värderingar adresserar behov, såväl som farhågor, hos den potentiella målgruppen. Något som gör Sightic till ett tydligt och önskvärt val för kunder inom olika branscher. Tillhörande kommunikationsstrategi utvecklades med tydlig förankrad i varumärkets kärnvärden.

All kommunikation förmedlar Sightic som en banbrytande, forskningsbaserad lösningsleverantör som fokuserar på de människor som drar nytta av lösningen. Detta syns och märks i både text och bild där vi lyfter fram människorna i deras vardagliga arbetssituation och hur de kan känna sig trygga samtidigt som de använder tekniken som Sightic erbjuder.

// Resultat

bottom of page