top of page
Line

Vilken typ av information samlar vi in?

När du interagerar med vår webbplats kan du ombedjas att ange ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer eller annan nödvändig information för att fylla i formulär. Vi använder även Google Analytics för att förstå hur besökare beter sig på vår webbplats – mer information finns i vår Cookie Policy.

Hur använder vi informationen?

Vi använder informationen när du registrerar dig, gör ett köp, prenumererar på nyhetsbrev, svarar på enkäter eller använder specifika funktioner på webbplatsen. Detta hjälper oss att erbjuda tjänster, uppfylla våra kontraktsmässiga skyldigheter, svara på dina förfrågningar och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vi kan även använda din information för statistiska mätningar och direktmarknadsföring (som du kan välja bort från).

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in data som kund/potentiell kund, intressent, besökare eller sökande för att kunna erbjuda tjänster, uppfylla kontraktsmässiga skyldigheter, besvara frågor eller förbättra din upplevelse. Din data är nödvändig för orderhantering, betalning, fakturering och upprätthållande av vårt avtal. Kontakinformation som lämnas för frågor eller jobbansökningar används för svar och uppföljning.

Vem delar vi din personliga information med?

Vi säljer inte, byter eller överför din personliga information till externa parter. Vi kan dela information med tredjepartsleverantörer (t.ex. e-postklienter, redovisningsprogram) som är nödvändiga för finansiella, juridiska och administrativa krav. Dessa tjänsteleverantörer, både inom och utanför EU/EES, följer dataskyddsstandarder.

Hur länge lagrar vi din personliga information?

Vi lagrar din personliga information så länge det finns en aktiv kundrelation eller under den period som krävs för att uppfylla syftet i denna policy. Efter kontraktsuppsägning eller avanmälan raderar eller anonymiserar vi din information inom en rimlig tid, förutom när lagliga skyldigheter eller legitima skäl kräver lagring.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy är du välkommen att kontakta oss.

Integritetspolicy

Line

VARUMÄRKESTRATEGI

Fler uppdrag

VARUMÄRKESIDENTITET

VARUMÄRKESIMPLEMENTERING

Vi ger 
varumärken liv

Line
bottom of page