top of page
Line

KINTO

Mobilt utställningskoncept med kraft att inspirera till nya tankar

Line

OM

Showroom / Utställning / Varumärkeskoncept / Varumärkesimplementering 

// Projekt

Framtiden för olika typ av mobilitetslösningar genomgår sin största förändring på årtionden. Vilka är framtidens behov av mobilitet? Ska du äga din egen bil, dela den med andra, eller kanske är ditt behov av en bil begränsat när du bor i en urban miljö? Oavsett svaren på dessa frågor är en sak säker: det kommer inte bara att finnas traditionellt ägande av bilar i framtiden, marknaden kommer att vara mångsidig.

Som svar på denna föränderliga marknad har Toyota lanserat varumärket Kinto. Ett varumärke som fokuserar på mobilitetstjänster för dagens och morgondagens föränderliga behov.

För att belysa dessa tjänster och lanseringen av Kinto-varumärket i Sverige fick Highway i uppdrag att skapa en tydlig kundkontaktpunkt där människor kunde uppleva, lära sig mer och till och med prova olika Kinto-tjänster på plats vid olika platser runt om i Sverige.

// Vad vi gjorde

Ur det här föddes Kinto-kuben. Installationen erbjuder områden för varumärkesexponering, berättande och fungerar som en centralpunkt för varumärkets fysiska kommunikation. En plats för upplevelse, som kan installeras och flyttas till olika platser med lätthet. Alltid förmedlandes känslan och budskapet kring varumärket Kinto vart än i Sverige den placeras.

// Resultat

Konto experience
Line

VARUMÄRKESTRATEGI

Fler uppdrag

VARUMÄRKESIDENTITET

VARUMÄRKESIMPLEMENTERING

bottom of page