top of page
Line

MOLEX

Varumärkeskoncept för etablering mitt i fordonsklustret

Line

OM

Varumärkeskoncept / Varumärkesupplevelse / Grafisk design / Varumärkesimplementering

// Projekt

I samband med att Molex, en verkligt global aktör och stor leverantör till fordonsindustrin, skulle etablera ett nytt kontor på Lindholmen i Göteborg önskades en miljö som tog kunderna på en resa genom Molex varumärke. Efter att Molex sett vad vi på Highway gjort för andra varumärken med kontor på Lindholmen togs en kontakt och en första idé började etableras. Målet var ett dynamiskt kontor med olika typer av arbetsmöjligheter, för fast och tillrest personal. En yta att välkomna kunder till, hålla produktdemonstrationer och uppleva potentialen och känslan i Molex varumärke. Molex har därtill en tydlig miljöpolicy där alla led och delar av verksamheten skall beaktas. En viktig dimension som alltid funnits med i design- och utvecklingsarbetet av detta koncept.

// Vad vi gjorde

Molex verksamhet på Lindholmen i Göteborg kännetecknas nu av ett kontor som verkligen förmedlar deras budskap om ”creating connections for life”. En plats för möten med kunder och anställda. Ett kontor att inspireras av, lära sig mer i och uppleva Molex produkter, tjänster och varumärke. En yta med en tydlig koppling till miljöhänsyn, tack vare ny energieffektiv LED-belysning, naturliga material och växter. För att ytterligare förstärka känslan av varumärket tog vi fram en serie unika varumärkestavlor som hängdes upp vid de olika arbetsplatserna. En arbetsplats som blivit en inspiration i organisationen, bland andra kontor i Europa och globalt.

// Resultat

Line

VARUMÄRKESTRATEGI

Fler uppdrag

VARUMÄRKESIDENTITET

VARUMÄRKESIMPLEMENTERING

bottom of page