top of page
Line

CLAESSON & PARTNERS

Interiörkoncept för att vara en attraktiv arbetsgivare & konsult

Line

OM

Varumärkeskoncept / Varumärkesupplevelse / Grafisk design / Varumärkesimplementering

// Projekt

Claesson & Partners är ett managementkonsultföretag med kontor i Göteborg och Stockholm. De konsulterar några av de största och mest välkända företagen i Sverige, där de driver lönsamhet genom styrning, strategi och analys. 


Highway ombads att skapa ett kontor som skulle spegla deras identitet av öppenhet, värme och extraordinär kompetens. Samtidigt var målet att ge dem en flexibel yta som skulle kunna möta framtidens behov av att vara en attraktiv arbetsgivare.

// Vad vi gjorde

Ett flexibelt kontor med mycket hjärta växte fram som ett resultat av denna process, något för anställda och kunder att njuta av och hämta energi från – varje dag. En plats där du vill tillbringa tid, där interaktionen sker naturligt, välbefinnande har högsta prioritet och där deras uppdrag att leverera en högre nivå av konkurrenskraft till sina kunder kan förverkligas.

// Resultat

Line

VARUMÄRKESSTRATEGI

Fler uppdrag

VARMÄRKESIDENTITET

bottom of page