top of page
Line

AUTOLIV

Varumärkesupplevelse uttryckt i varje detalj

Line

OM

Varumärkeskoncept / Varumärkesupplevelse / Showroom / Varumärkesimplementering

// Projekt

Highway kontaktades av Autoliv för att utveckla en ny fysisk varumärkesidentitet som skulle vara i linje med deras företagsidentitet. Syftet med den nya fysiska varumärkesidentiteten var att hjälpa Autoliv att stärka sin varumärkesprofil och bli en mer attraktiv arbetsgivare. På en alltmer konkurrensutsatt global marknad är det av stor vikt att hitta rätt talanger till företaget. Genom att skapa kontor som sätter medarbetarna i centrum ville Autoliv stärka sin förmåga att attrahera de bästa talangerna, för att skapa de bästa produkterna. 

// Vad vi gjorde

Highways roll på denna spännande resa har varit att agera som en strategisk partner, att definiera det fysiska varumärket. Vi har även designat konceptet och hjälpa till med implementeringen på Lindholmen i Göteborg. Lindholmenkontoret har nu blivit en förebild för andra Autoliv-kontor med kunder och anställda som känner sig hemma och omgivna av den varumärkesidentitet som definierar Autoliv.

// Resultat

Line

VARUMÄRKESSTRATEGI

Fler uppdrag

VARUMÄRKESIDENTITET

VARUMÄRKESIMPLEMENTERING

bottom of page