top of page
Line

TRELLEBORG

Konceptutveckling & riktlinjer för en enhetlig & global varumärkesidentitet

Line

OM

Varumärkesstrategi / Utställning / Varumärkesupplevelse / Evenemang

// Projekt

Trelleborg, ett verkligt globalt företag med verksamhet över hela världen. Sådan omfattning och spridning av sin verksamhet medför dock utmaningar. Mässor är ett sådant exempel.

En konsekvent och sammanhängande upplevelse av varumärket Trelleborg är av högsta prioritet för Trelleborg. Highway blev därför ombedda att stödja dem för att uppnå en enhetlig framtoning för deras evenemang över hela världen.

// Vad vi gjorde

Genom flera workshops och kreativt arbete med ett team från Highway och Trelleborg skapade vi en strategi och ett designkoncept för Trelleborgs globala mässor som bar varumärket oavsett plats. Utöver designkonceptet bistod vi Trelleborg med att upprätta riktlinjer för att hantera mässor på ett effektivt och strukturerat sätt. Det möjliggjorde för Trelleborg att bland annat mäta resultaten från varje evenemang, oavsett var i världen det äger rum. I slutändan en verkligt global och enhetlig varumärkesupplevelse.

// Resultat

Line

VARUMÄRKESTRATEGI

Fler uppdrag

VARUMÄRKESIDENTITET

VARUMÄRKESIMPLEMENTERING

bottom of page