top of page
  • marcushellaker

Xiaomi SU7 / Vägen till framgång genom varumärkeskapital

Marcus Hellåker, CEO


Har funderat lite på bilen SU7 som företaget Xiaomi lanserar. Tycker det är väldigt intressant när varumärken breder ut sina vingar och försöker lansera på nya marknader och med nya produkter.


Xiaomi är relativt okända i Sverige och jag har egentligen ingen direkt uppfattning om dem annat än att de dras med i ett kluster av andra varumärken från Kina som växlar upp sin närvaro på den Europeiska marknaden.


Men vad är det som får vissa att lyckas och andra att misslyckas?

En stor faktor som spelar in är det som benämns som varumärkeskapital. Helt enkelt, konsumenter som påverkar allmänhetens uppfattning om ett varumärke, vilket bygger upp positivt eller negativt varumärkeskapital. Innan jag ger ett utlåtande om Xiaomi och deras nya satsning, kommer en kort inblick i just varumärkeskapital. Kanske ger det vägledning i frågan om Xiaomi och deras satsning med SU7.


Vad är varumärkeskapital?

Varumärkeskapital är kombinationen av kundernas uppfattning, erfarenhet och åsikt om ditt företag och kan ha en direkt inverkan på er försäljning. Om du någonsin har beslutat dig för att inte köpa från ett företag baserat på kommentarer från vänner, har du upplevt negativt varumärkeskapital påverka dig.


Negativt varumärkeskapital kan uppstå från dålig kvalitet, service eller felaktig prissättning. Om du nu i stället tänker på en produkt du inte har något emot att betala mer för, eftersom du vet att du kommer att bli nöjd, så har det företaget ett tydligt, positivt varumärkeskapital. Med ett positivt varumärkeskapital kan du enklare motivera högre priser eller höja köpfrekvens.
Hur man mäter varumärkeskapital

För att svara på denna fråga behöver man först reda ut vad det är man syftar på. Är det den finansiella tillgången som varumärket utgör eller är det värdet av kundernas tankar om varumärket som man vill värdera. Oavsett kan man konstatera att det inte är enkelt.

Man kan säga att det finns tre sätt att mäta det finansiella värdet:

  1. Kostnadsbaserad värdering fokuserar på vad det kostar att bygga upp varumärket igen. Denna metod stöter snabbt på utmaningar med att estimera framtida investeringar för sådant arbete.

  2. Marknadsbaserad värdering baseras på jämförelser med liknande varumärken på marknaden, men är begränsad av tidpunkten för transaktionen och ignorerar ofta varumärkets unika värdeskapande egenskaper. Helt enkelt det som faktiskt bör utgöra värdet av varumärket.

  3. Den tredje modellen är avkastningsvärdering bygger på analytikers framtidsprognoser för varumärkets inkomster. Även här finns det mycket att önska då modellen snabbt blir subjektiv och ger heller ingen insikt i varumärkets förmåga att attrahera nya kunder eller för den delen behålla befintliga.Värdet av kundernas tankar!

Hur är det då med kundernas åsikter och tankar om ett varumärke? Detta måste ju vara den främsta källan till varumärkeskapital.

Konsumentbaserade metoder utvärderar varumärkeskapital från konsumentens perspektiv, genom att mäta varumärkets styrka i konsumentens medvetenhet och dess associationer. Det kan handla om varumärkeskännedom, associationer, upplevd kvalitet eller lojalitet.


Varumärkeskännedom

Mäter hur väl och hur lätt konsumenter kan känna igen eller komma ihåg ett varumärke.

 

Varumärkesassociationer

Utvärderar de positiva och negativa associationer som konsumenter har med varumärket.

 

Upplevd kvalitet

Bedömer konsumenternas uppfattning om varumärkets kvalitet jämfört med konkurrenterna.

 

Varumärkeslojalitet

Mäter graden av kundlojalitet och återkommande köpbeteende.

 

Kom ihåg att allt börjar med medvetenheten om att ni faktiskt finns. Om marknaden inte vet om er, kommer de inte att kunna utveckla en åsikt. Varken negativ eller positiv. Så om du inte redan har gjort det, börja med att fundera på hur ni kan öka er brand awareness.

 

 

Så hur bygger man varumärkeskapital?

Att bygga varumärkeskapital är en process som tar tid och är inget som görs i en handvändning. För att stärka ett varumärkes värde och ställning hos konsumenterna, krävs en strategisk och målinriktad insats.

 
Skapa en stark varumärkesidentitet

Utveckla en tydlig och igenkännbar identitet som speglar varumärkets kärnvärden, personlighet och löfte till konsumenterna. Tänk på att identiteten är mer än att ha en unik logo, utan också om att kunna använda den konsekvent i stil och ton i all kommunikation.

 

Öka varumärkesmedvetenheten

Använd marknadsföringskampanjer, sociala medier, PR eller varför inte gerillamarknadsföring eller helt andra kommunikationskanaler för att öka medvetenheten om ditt varumärke bland målgruppen. Målet är att göra ditt varumärke till det första som tänks på inom din sfär.

 

Förstärk varumärkesassociationer

Skapa positiva och unika associationer till ditt varumärke genom att leverera konsekvent kvalitet, värde och upplevelser som överträffar konsumenternas förväntningar. Detta bygger varumärkets rykte och förtroende.

 

Förbättra upplevd kvalitet

Säkerställ att dina produkter eller tjänster håller hög kvalitet och möter konsumenternas behov och förväntningar. Höjd upplevd kvalitet kan rättfärdiga ett premiumpris och påverka konsumenternas att välja just ditt varumärke.

 
Fördjupa kundlojalitet

Utveckla program för kundlojalitet och engagemang som uppmuntrar återkommande köp och positiva omdömen. Personlig service, belöningar för lojalitet och exklusivt innehåll kan förstärka relationen med dina kunder.

 

Har du kontroll på dessa delar är du på god väg att skapa dig ett positivt varumärkeskapital.

Men tänk också på att skydda varumärket. Både varumärkesregistrering och konsekvent uppföljning av varumärkesanvändningen är viktigt för att upprätthålla dess integritet och värde. Och glöm inte heller att göra mätningar och konsumentundersökningar för att övervaka utveckling. Arbetet är en process och inget man gör en gång och insikterna hjälper er att anpassa strategi och taktik för att ytterligare stärka varumärket.

 
Lorem ipsum

Så var det ju det där med satsningen från Xiaomi. Det kan ju nämnas att ju större kliv du tar ut på vertikalen, desto viktigare är det med ett starkt varumärkeskapital. Så vad ska man tro gällande Xiaomi? Ligger deras övriga vertikaler tillräckligt nära för att möjliggöra denna satsning och hur står de sig på de områden vi berört, kring upplevd kvalitet och positiva associationer? Min gissning är att de kommer få det tufft, men jag ser de inte som omöjligt. I ett tuffare ekonomiskt klimat kan de säkerligen hitta en nisch när de dyrare europeiska tillverkarna väljs bort på grund av pris.


Spännande att följa oavsett.

Комментарии


bottom of page